2018 12 12 15 56 14
โรงเรียนยางโกนวิทย์ นำนักเรียนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน  21  รายการ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ จำนวน 5  รายการ เข้าแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป