2018 12 12 15 58 13

ผู้อำนวยการสุภารัตน์ ศิริธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ รับมอบยางรถยนต์ เพื่อใช้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน จาก "ร้านเพียรการยาง" บ้านเทื่อม  ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้