2018 12 12 16 12 57

โรงเรียนยางโกนวิทย์ จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2561  โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ เป็นประธานในพิธี